tuto bude nieco tu uz nie ale neviem ako to vymazat

As a man thinks, he is.

work in progress chapes

  0x0000000000001266 <+125>:  call  0x10a0 <putchar@plt>
  0x000000000000126b <+130>:  lea  rdi,[rip+0xebc]    # 0x212e
  0x0000000000001272 <+137>:  call  0x10c0 <puts@plt>
  0x0000000000001277 <+142>:  cmp  DWORD PTR [rbp-0x4],0x1
  0x000000000000127b <+146>:  jg   0x1293 <main+170>
  0x000000000000127d <+148>:  lea  rdi,[rip+0xecc]    # 0x2150
This is a table.
toto je riadok
nehovor mi také ok?